Mens, dier en milieu worden blootgesteld aan een heel scala aan bestrijdingsmiddelen. De zorgen over de effecten en risico’s van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw zijn groot. Er is actie nodig!

Samen met Natuur & Milieu, de Parkinson Vereniging, de FNV en vele andere maatschappelijke organisaties, roept het Agroecologie Netwerk de overheid op om ervoor te zorgen dat de natuur herstelt en te zorgen voor een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Lees ons Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen.

Wat is er aan de hand?

In mijn jeugd heb ik zes weken bij een leliekweker gewerkt. Ik betwijfel oprecht of mijn blootstelling aan vergif slechts gering was. Ik denk dat het enorm was.
Bij warm weer werkten we zonder shirt (om een kleurtje te krijgen). En de verkoeling achter
de spuittrekker was heerlijk. Dus achteraf gezien heb ik pesticiden ingeademd
en ben ik er door huidcontact aan blootgesteld.
Ik weet niet welke bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. Ik kreeg de parkinson diagnose toen ik 29 jaar oud was en heb nu al 19 jaar parkinson.” — F. Roos

In de helft van onze sloten en kanalen wordt de toegestane concentratie van bestrijdingsmiddelen overschreden. Dit heeft significante effecten op het waterleven. Waterorganismes worden ziek of gaan dood. Ecosystemen raken daardoor verzwakt.

Boeren, tuinders en werknemers die met bestrijdingsmiddelen werken lopen risico op gezondheidsklachten. Werknemers worden onvoldoende beschermd tegen blootstelling aan schadelijke bestrijdingsmiddelen. Boeren die met bestrijdingsmiddelen werken hebben een hoger risico om de snelstgroeiende hersenziekte parkinson te krijgen dan andere mensen. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen voor een relatie tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en verschillende kankersoorten, longaandoeningen, voortplantingsproblemen en immuniteitsproblemen.

Daar komt nog bij dat bestrijdingsmiddelen vaak gecombineerd worden gebruikt. Deze cocktails van bestrijdingsmiddelen brengen hoogstwaarschijnlijk meer schade toe aan biodiversiteit en gezondheid dan afzonderlijke middelen. Daar wordt echter nauwelijks onderzoek naar gedaan, en ook bij de toelating van bestrijdingsmiddelen spelen deze cocktails geen rol. De huidige toelatingsregels van bestrijdingsmiddelen zijn niet afdoende om het risico op hersenziektes, zoals parkinson, goed in te schatten. Chronische gezondheidseffecten zijn niet in beeld omdat deze zich vaak pas op latere leeftijd manifesteren en onderzoek zich op de korte termijn richt.

Wat vragen we?

We roepen politici en beleidsmakers dringend op om onderstaande punten mee te nemen in hun plannen, beleid en besluiten:

>Pas het voorzorgsbeginsel toe
>Zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving
>Zorg voor een veilige werkomgeving
>Bescherm de biodiversiteit en waterkwaliteit
>Versnel de transitie naar natuurinclusieve en biologische landbouw
>Ondersteun het Europese doel van 50% minder bestrijdingsmiddelen in 2030, stem tegen de verlenging van glyfosaat

Lees het volledige Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

Foto bovenaan: Biologische fruitteelt bij Zalig Fruit Zoelen