Agroecologie

Agroecologie is een praktijk, beweging en wetenschap. Ze is geworteld in 11 principes voor een voedselsysteem dat het leven ondersteunt in plaats van vernietigt.  

Agroecologie is een wetenschap en een sociaal-politieke beweging, maar ook een levende praktijk, die reeds duizenden jaren lang door mensen is opgebouwd. Boeren die werken volgens de principes van agroecologie maken gebruik van ecologische processen in de natuur en zien een levende bodem als basis van hun autonomie. Agroecologie gaat ondermeer uit van diversiteit, synergie en co-creatie. 

Agroecologie betekent een voedselsysteem dat duurzaam en rechtvaardig is. Waarbij mens, natuur, en landbouw elkaar versterken. De veelzijdige vormen van kleinschalige, agroecologische voedselproductie leveren lokale kennis op. Ze vormen identiteit en cultuur en versterken de leefbaarheid van het platteland. Agroecologie biedt oplossingen voor de grote ecologische, sociale, economische en politieke uitdagingen waar we mee te maken hebben.

Agroecologie verbindt ons op een diepgaande manier met elkaar en met onze natuurlijke omgeving. Agroecologie heeft daarom niet alleen betrekking op de landbouw, maar ook op de transformatie van onze samenleving. Die is gebaseerd op collectieve rechten, normen en gewoonten die bijdragen aan waardigheid en autonomie voor boeren en hun bredere gemeenschap.

We zien agroecologie als een pad naar voedselsoevereiniteit: het democratische recht van mensen op gezond én cultureel passend voedsel dat geproduceerd wordt op ecologisch verantwoorde wijze binnen een samenleving die ze zelf vormgeven. Agroecologie staat daarmee tegenover de ongelijke machtsverhoudingen in industriële voedselsystemen, waarin elites en grote bedrijven teveel invloed hebben.  

Wij zijn georganiseerd rondom de visie, stem en ervaring van boerenorganisaties in Nederland, en we zijn deel van de internationale ‘Nyeleni’-beweging voor agroecologie en voedselsoevereiniteit. Wij zijn sterk verbonden met organisaties van miljoenen agroecologische voedselproducenten in de wereld. Dit zijn boeren, herders, kleinschalige veehouders en vissers, inheemse volkeren, landarbeiders, waaronder veel vrouwen en jongeren. Samen zorgen zij voor ongeveer 70 procent van het voedsel in de wereld.

Wij versterken agroecologie in Nederland en daarbuiten: in de boerenpraktijk en de bredere voedselnetwerken, door samen te leren, door ons te organiseren, door allianties te smeden, via onderzoek en beleidsbeïnvloeding, en door dit verhaal bekend te maken in de bredere samenleving.

Wij zijn op onze hoede voor het gevaar van een verwaterde definitie van agroecologie en opportunistisch gebruik ervan. Vaak wordt agroecologie teruggebracht tot een beperkte reeks aan technische innovaties die het industriële landbouwmodel niet fundamenteel veranderen. Juist daarom beschermen wij deze principes en blijven wij bewust verbonden met de internationale beweging.

Lees de 11 principes van agroecologie.