Toegang tot land

De werkgroep kennis en Landzekerheid is cruciaal voor agroecologische boeren om te kunnen werken aan herstel van bodem, biodiversiteit en om lokale voedselgemeenschappen op te bouwen. Door grondspeculatie en gebrek aan regulering van de grondmarkt is landbouwgrond heel duur en zijn veel boeren afhankelijk van kortlopende pachtcontracten.

De nieuwe grondpolitiek is vooral gericht op extensivering van gangbare melkveebedrijven. Agro-ecologische boeren met minder middelen (grond, kapitaal) komen hierdoor nog moeilijker in aanmerking voor collectieve aankoop of pacht van landbouwgrond. De nationale grondbank helpt hen niet.

In de landgroep van het Agroecologie Netwerk bespreken we lokale situaties waarin agroecologische boeren geen toegang krijgen tot land of van hun land af moeten. Als zo’n situatie gebaat is bij veel publieke aandacht, komen we gezamenlijk in actie. Ook volgen we de landelijke politiek en zoeken we naar kansen om wetgeving of beleid te beïnvloeden. Denk hierbij aan de herziening van de pachtwetgeving. Verder delen we inspirerende praktijkvoorbeelden van commons en handige tools zoals goede pachtcontracten.

Wil je ook werken aan meer landzekerheid voor agro-ecologische boeren in Nederland? Je bent meer dan welkom om je aan te sluiten bij onze werkgroep. Stuur een mail naar info@agroecologie.nl