Werkgroep Kennis en onderzoek

De werkgroep kennis en onderzoek speelt een ondersteunende rol in het netwerk. De werkgroep zet zich in voor het versterken van agroecologie in Nederland (en daarbuiten) door samen op te trekken en te leren. We staan zowel het netwerk als geheel als haar lidorganisaties en werkgroepen bij met het co-creëren van kennis en middelen ter ondersteuning van hun doelen, ambities en concrete acties. Het belang van context-specifieke kennis en kunde uit onze boerenpraktijk en uitwisselingen van boer tot boer staan hierin centraal, alsook het voeren van kennisdialogen met andere belanghebbenden om te komen tot collectieve acties.

Er is een verscheidenheid aan onderzoekers verbonden aan deze werkgroep, allen met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden, ervaringen en kennis. Zo zijn er onder andere onderzoekers betrokken die verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht, Transnational Institute, freelance onderzoekers en een aantal van onze agroecologische boeren zelf. 

Voel je je verbonden met onze visie op agroecologie en de rol van kennis en onderzoek daarin, en wil je bijdragen aan agroecologisch(e) kennis en onderzoek? Voel je dan vrij om contact op te nemen via info@agroecologie.nl.