Solidair met de Palestijnen

Agroecologie betekent ook opstaan tegen onderdrukking

Statement naar aanleiding van de Klimaatmars op 12 november 2023 en de uitslag van de verkiezingen op 22 november 2023.

Agroecologie is meer dan een vorm van landbouw die samenwerkt met de natuur. Het is een wereldwijde beweging voor sociale, culturele en ecologische rechtvaardigheid. Met dit statement drukken wij onze solidariteit uit met de Palestijnen die opkomen voor hun bevrijding en waardigheid. 

We roepen op tot een staakt het vuren en een einde aan de genocide, de onderdrukking, de apartheid en de vernietiging van land en levens van de Palestijnse bevolking. Deze oproep willen we nog sterker laten klinken in de context van de recente verkiezingen en de verharding van onze maatschappij.

Tijdens de klimaatmars op 12 november werd het geluid weggedraaid toen de Palestijnse Sara Rachdan aan het woord was en opriep tot een vrij Palestina. In feite werd haar daarmee de mond gesnoerd. Het Agroecologie Netwerk wijst dit met kracht af. 

Waarom is dit voor ons belangrijk? Wij zijn geworteld in een internationale beweging van boeren, inheemse volkeren, vissers en burgers, die heel duidelijk stelt: 

We staan voor een wereld waarin we onze landen en gebieden vreedzaam en eerlijk verdelen onder onze volkeren. We staan op tegen oorlogen, conflicten, bezettingen, economische blokkades, hongersnoden, gedwongen ontheemding van mensen en inbeslagname van hun land, en tegen alle krachten en regeringen die dit veroorzaken en ondersteunen. Internationale Verklaring voor Voedselsoevereiniteit, 2007

Gebieden zijn een fundamentele pijler van agroecologie. Volkeren en gemeenschappen hebben het recht op hun eigen spirituele en materiële relaties met hun land. Ze hebben het recht om hun sociale structuren te beschermen en te ontwikkelen en om hun land en gebieden, inclusief visgronden, zowel politiek als sociaal gezien te beheren. Dit betekent de volledige erkenning van hun wetten, tradities, gebruiken, eigendoms-systemen en instituties, en de erkenning van de zelfbeschikking en autonomie van volkeren. Internationale Verklaring voor Agroecologie (2015)

Al 75 jaar is de Palestijnen deze rechten ontnomen. Dit gebeurt in de vorm van landroof, het aftappen van grondwater, vervuiling van land en water, het vrijwel volledig afhankelijk maken van voedsel en het omhakken van duizenden jaren oude olijfbomen door de Israëlische staat en Israëlische kolonisten, gesteund door Westerse regeringen. De impact hiervan is onder meer een fundamenteel gebrek aan toegang tot land en andere productiemiddelen, verdroging, vervuiling en ondermijning van Palestijnse (voedsel)culturen. De toegang tot voedsel, water en medische apparatuur wordt als wapen gebruikt. Voedsel en water zijn nu zeer schaars geworden in Gaza. Deze situatie wordt verder verergerd door klimaatverandering. 

Daarom staan wij ook op tegen deze onderdrukking, die op zijn beurt voortkomt uit kolonialisme, kapitalisme en het militair-industrieel complex. Klimaatrechtvaardigheid, agroecologie en voedselsoevereiniteit betekenen niet alleen dat we van fossiele brandstoffen af moeten en het industriële landbouwmodel vaarwel moeten zeggen, het betekent ook dat we solidair zijn met degenen die aan de frontlinies staan voor een waardige, vredige wereld. 

In de woorden van de Nederlandse schrijver Mounir Samuel, ook uitgesproken tijdens de klimaatmars: “Wij zullen van de rivieren tot de zee ten onder gaan, als we niet aan de juiste kant van de geschiedenis gaan staan.”

Oproep

Samen met onze bondgenoten van La Via Campesina roepen wij op tot de volgende onmiddellijke maatregelen:

 • Onvoorwaardelijke stopzetting van de vijandelijkheden
  Een onmiddellijke en onvoorwaardelijke stopzetting van de aanhoudende vijandelijkheden en gewelddaden tegen burgers.
 • Veilige doorgang en grensopeningen
  Het opzetten van veilige corridors en het openen van alle grensovergangen om de snelle toegang van medische hulp en voedsel te vergemakkelijken, en om gewonden snel te vervoeren voor dringende medische zorg.
 • Aansprakelijkheid voor oorlogsmisdaden
  Vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden voor het Internationaal Strafhof (ICC) in overeenstemming met diens mandaat en het internationale recht.
 • Oprichting van internationale onderzoekscommissies
  Oprichting van internationale commissies om de ongekende misdaden begaan tijdens dit conflict te onderzoeken en erover te rapporteren. 

Door te pleiten voor deze acties zijn we solidair met alle burgers die in het kruisvuur verwikkeld zijn en streven we naar gerechtigheid, vrede en de handhaving van fundamentele menselijke rechten.

Agroecologie betekent dat we samen staan in de cirkel van het leven, en dit impliceert dat we ook samen moeten staan in de cirkel van strijd tegen landroof en de criminalisering van onze bewegingen. – Internationale Verklaring voor Agroecologie, 2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.