Agroecologie Netwerk brengt vertaling Nyeleni Declaratie uit

Het Agroecologie Netwerk brengt de vertaling van de Nyeleni Declaratie uit. De Nyeleni Declaratie zet de principes van agroecologie uiteen. Daarnaast is het hebben van een gedeelde definitie is van groot belang in de gezamenlijke strijd voor voedselsoevereiniteit. Met deze verklaring sluiten wij ons aan bij de internationale beweging voor agro-ecologie. Wij zijn sterk verbonden met diverse organisaties van kleinschalige voedselproducenten, zoals boeren, herders, kleinschalige veehouders en vissers, inheemse volkeren, landarbeiders, vrouwen en jongeren, die samen zorgen voor ongeveer 70 procent van het voedsel in de wereld. Zij maken deel uit van een wereldwijde beweging voor voedselsoevereiniteit[1], die uitgaat van het recht van mensen op gezond én cultureel passend voedsel dat geproduceerd wordt op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze, binnen door henzelf vormgegeven voedsel- en landbouwsystemen. Agro-ecologie zet zich daarmee sterk af tegen de discriminerende machtsverhoudingen in industriële voedselsystemen.  

De internationale beweging is al zeer ver gekomen in het definiëren van agro-ecologie. Eind februari 2015 hebben afgevaardigden van verschillende groepen zich verzameld tijdens het Agroecology Forum in het Nyéléni Center in Mali met als doel om tot een gezamenlijk begrip van agro-ecologie te komen. De internationale beweging verenigt zich sindsdien rondom deze 11 principes van agro-ecologie[2], die ook wij met deze verklaring omarmen.

Een echte agro-ecologische transformatie vraagt om een integrale en holistische benadering; alleen dan kan agro-ecologie meer zijn dan de som der delen. Maatschappelijke druk en wantrouwen in het agro-industrieel complex leiden tot groeiende erkenning van agro-ecologie bij onder meer overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Maar vaak wordt agro-ecologie teruggebracht tot een beperkte reeks aan technische innovaties om de duurzaamheidscrises van het industriële landbouwmodel te verlichten. De bestaande machtsstructuren die ten grondslag liggen aan de huidige crises blijven veelal onbetwist.

Wij zijn op onze hoede voor het gevaar van een definitie van agro-ecologie en opportunistisch gebruik ervan. Juist daarom blijven wij bewust solidair met de mobilisatie in Nyéléni. Onze veelzijdige vormen van kleinschalige, agro-ecologische voedselproductie genereren lokale kennis, bevorderen rechtvaardigheid, voeden en vormen identiteit en cultuur, en versterken de economische levensvatbaarheid van het platteland. We hopen met deze verklaring, en allen die zich hierin kunnen vinden, agro-ecologie in Nederland te bevorderen: in beleid, in onderzoek, in de praktijk en in de bredere samenleving. Doe je mee?

Lees hier de 11 principes van Agroecologie